/ Risicomanagement: als het uitkomt!

Als IMenz ondersteunen we diverse gemeenten bij het inrichten van risicomanagement; van beleidsbepaling tot het uitdenken en implementeren van een praktisch instrumentarium. We coachen organisaties hoe zij aandacht kunnen hebben en houden voor risico’s. Deze kritische tegenkracht is meer dan het opstellen van een risicoparagraaf in de begroting, dat is immers maar een document. Onze aanpak werkt en heeft bewezen blijvende meerwaarde. Wij voeren deze aanpak uit op het niveau van de gemeente als geheel maar ook in onze rol van projectcontroller op specifieke projecten of programma’s. Groot of klein.

 

We moeten oog hebben voor de risico’s. In redelijkheid en zorgvuldigheid de goede keuzes maken. We spreken deze zinnen vaak met elkaar uit. Hoe komt het dan toch dat projecten uit de pas lopen? Omdat we onvoldoende grip hebben op het sociaal domein, of omdat de impact van de Omgevingswet een vraagteken is? Nemen we wel voldoende tijd om goed na te denken over wat we willen, waarom en wat dat betekent? Vaak is de druk van het resultaat of de planning groter. Het komt eigenlijk helemaal niet uit om even stil te blijven staan. De tijd nemen om vervolgens te komen tot een weloverwogen en beargumenteerde keuze, zodat we ook later nog weten wat de omstandigheden waren waarom we die tot die keuze kwamen. Transparant,  uitlegbaar.

Wat staat het realiseren van de ambities mogelijk in de weg? Hoe houden we dan toch koers? Wie is verantwoordelijk voor de maatregel? Wat betekent dit voor het aan te houden weerstandsvermogen? 

Onbewust zijn we de hele dag door bezig met oordeelsvorming of we nog op koers liggen. We zien een signaal en komen met een oplossing. We onderzoeken de oorzaken om tot de best passende oplossingen en beheersmaatregelen te komen. Door er open over te zijn zien we ook andere kansen en mogelijkheden, vaak kleiner en dichter bij onszelf.

Het is risicogestuurd werken om effectiever met risico’s om te gaan en de ambities van de gemeente te realiseren. De dynamiek van vandaag en de onzekerheden van de toekomst vragen dus om een aanpak die blijvende meerwaarde heeft.

  

Waarom? Daarom.

risk
risk

Deel dit bericht:

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
Gemeente Breda
De Luisterlijn
Gemeente Lansingerland