/ Klanten

René Jansen

René Jansen

Wethouder

Door decentralisatie effecten kwam de gemeente Dongen in financieel zwaar weer terecht. Daarop is met IMenz een financiële stresstest uitgevoerd. De uitkomsten zijn gekoppeld aan een analyse op mogelijke ombuigingen.

De meerwaarde van IMenz zit ‘m in de effectiviteit, focus en versnelling van de aanpak. Die voorsprong heeft geleid tot de realisatie van een structurele ombuiging van 4 miljoen euro. Dongen staat financieel weer een stuk positiever op de kaart.

/ Interim-management / Projectmanagement en advies

Silvester Bombeeck

Directeur

IMenz doet haar naam eer aan. In hun aanpak bij financiële en organisatievraagstukken hebben ze in het bijzonder aandacht voor de mens. Dit creëert voor medewerkers de mogelijkheid om te groeien en boven zichzelf uit te stijgen waardoor IMenz meerwaarde genereert.

/ Coaching
Silvester Bombeeck
Cor Smits

Cor Smits

Secretaris / Algemeen directeur

De gemeente Etten-Leur werd geconfronteerd met een aanzienlijke financiële opgave. Op het niveau van de gehele begroting moesten besparingsvoorstellen in beeld worden gebracht. Uitgangspunt was om dit in gezamenlijkheid te doen, opgebouwd vanaf de verantwoordelijke budgethouders.

In dit proces werd Sylvain als projectleider benoemd. Op gestructureerde wijze heeft hij dit proces gestuurd. Op zowel ambtelijk als bestuurlijk als management niveau was hij zichtbaar en zorgde hij ervoor dat iedereen aangesloten bleef op de uitkomsten van het proces.

/ Interim-management / Projectmanagement en advies

Nico van Mourik

Algemeen directeur

De medewerkers van IMenz zijn zowel zakelijk als sociaal. Analytisch scherp, maar altijd met de menselijke maat. Sociaal en sterk, zo zou ik IMenz willen typeren. Pieter heeft de OMWB actief en positief op weg geholpen in het verbeteren van de kwaliteit van de totale bedrijfsvoering van onze dienst.

/ Interim-management
Nico van Mourik
Petra Koenders en Mignon van der Zwan

Petra Koenders en Mignon van der Zwan

Wethouders

Een bestuurlijke reset, met een zakelijk college en een forse opgave, deed Johan op verzoek van de gemeenteraad weer in Bergen op Zoom belanden. In de rol van Directeur Financiën & Bedrijfsvoering, maar tijdelijk ook nog als Interim Gemeentesecretaris/Algemeen directeur.

In een periode die in alle opzichten als instabiel te kenmerken was, lag de focus op zowel Financiën op orde, Kwaliteitsverbetering en Cultuurverbetering. De financiële resultaten zijn meerjarig positief. De financiële bewustwording breed in de organisatie is gegroeid, de organisatiestructuur van concerncontrol is aangepast, en de aanzet van een nieuwe begrotingsstructuur en een nieuw financieel systeem ter ondersteuning, staat in de steigers.

Deskundig, resultaatgericht, positief-kritisch, onvermoeibaar en in verbinding heeft Johan met ons de eerste stappen gezet richting een kwalitatief bestendige en toekomstgerichte organisatie. Met een gedegen plan van aanpak dat zowel structuur, proces, inhoud als relatie in zich heeft. De doorontwikkeling daarvan zal de komende jaren vanzelfsprekend nog aandacht vragen, daarvoor was de periode simpelweg te beperkt.

Daarnaast is Johan ook gewoon een hele fijne en betrouwbare collega om mee samen te werken!

/ Interim-management

Harry van Dongen

PROGRAMMEUR GROND- EN VASTGOEDZAKEN

Ik heb Michelle -gedurende een langere periode- functionerend binnen de context van complexe projecten met een grote inhoudelijk diversiteit leren kennen. Zij heeft daarbij verschillende functies vervuld. Als teamleider, financieel adviseur, controller en deelprojectleider. Als vaste waarden heeft zij daarbij een scherp analytisch vermogen, actuele kennis en professionaliteit ingebracht; ¨hands on¨ en met oog en gevoel voor de verschillende relevante omgevingsfactoren. In steekwoorden: deskundig, betrouwbaar, collegiaal/kritisch, benaderbaar, verantwoordelijk, teamspeler.

/ Interim-management
Carlo Post

Carlo Post

Algemeen directeur

Het valt me op dat IMenz concreet laat zien dat ze de klant begrijpt. Gedurende een langere periode is er inzet geweest voor de rol van hoofd bedrijfsvoering en concerncontroller. Johan heeft beide rollen vervuld en deed dat met rolzuiverheid. Daarmee laat hij zien de klant en de invulling uiterst professioneel op te pakken.

Daarnaast is de inhoudelijke kwaliteit gebaseerd op gedegenheid mét oog voor de ontwikkeling naar de toekomst. Hiermee ervaar ik dat Johan met IMenz ervoor staan om de wereld achter de cijfers (m.a.w. de context) van de klant te kennen en van invloed te laten zijn. Johan schuwt geen scherpe adviezen, maar zal daarbij de verbinding niet verliezen.

Graag concludeer ik dat IMenz een professionele dienstverlener is voor hoog gekwalificeerde inzet in de breedte van wat een organisatie nodig heeft.

/ Interim-management

Leon Hendriks

Afdelingsmanager Financiën

Ik heb samengewerkt met Sylvain bij de gemeente Helmond om het team financiën weer sterk te positioneren na een reorganisatie. Sylvain in de rol van teammanager beleid en advies en ik in de rol van manager financiën.

Binnen enkele weken hebben we samen met de overige teamleden een visie neergelegd welke binnen enkele jaren gerealiseerd moest worden.

Sylvain was daarbij degene die vanuit strategische kaders het grote geheel overzag en voorkwam dat de overige leden in operationele zaken verzanden. Tegelijkertijd had hij de taak om een team van 25 medewerkers aan te sturen, waarbij een kwart pas een aantal maanden gemeentelijke ervaring had. Een sterk punt daarbij is zijn manier van coachen. Hij weet vertrouwen te wekken en te geven bij medewerkers. Hij geeft medewerkers verantwoordelijkheid, maar spreekt ze ook aan als ze deze niet nakomen. Geduld en rust zijn eigenschappen die hij uitstraalt en die van pas komen bij een hectische periode welke we nu in Helmond kennen.

Kortom een geweldige partner om mee samen te werken.

/ Interim-management
Leon Hendriks

Een overzicht van onze gewaardeerde klanten

Gemeente Dongen
Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)
Gemeente Etten-Leur
Omgevingsdienst Midden en West-Brabant
Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Delft
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Gemeente Helmond
Gemeente Hoeksche Waarde
RIEC Rotterdam
Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
Gemeente Oirschot
Gemeente Heeze-Leende
Gemeente Westland
Gemeente Steenbergen
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Lansingerland
Gemeente Dordrecht
Universiteit Nyenrode
De Luisterlijn
Gemeente Tilburg
Gemeente Kampen
Gemeente Rucphen
Gemeente Baarn
Gemeente Goirle
Gemeente Tiel
Gemeente Loon op Zand
Gemeente Alphen-Chaam
Gemeente Gorinchem
GR ABG-organisatie
GR Regio West-Brabant
Juvent
Provincie Zeeland
Gemeente Roosendaal
Bibliotheek Theek 5
Gemeente Breda
Gemeente Rucphen
Gemeente Dongen
Gemeente Loon op Zand
Universiteit Nyenrode