UW DESKUNDIGE PARTNER DIE MEEHELPT UW DOELSTELLING TE BEREIKEN

/ maatschappelijke en politieke uitdagingen

De publieke sector is constant in beweging. U heeft te maken met wetswijzigingen. Ook taken wijzigen, zoals de decentralisatie van het sociaal domein vanuit de overheid naar gemeenten. Budgetten nemen af, waardoor u als gemeente of overheidsinstelling efficiënter moet werken. Er zijn voortdurend allerlei maatschappelijke en politieke uitdagingen. Op verschillende beleidsterreinen. Dan is het prettig als er een externe, deskundige partner meehelpt uw doelstellingen te bereiken.

U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten

/ Interim management / Projectmanagement en advies / Training of workshop / coaching

Inzichtelijk maken van de mogelijke kwaliteitsverbeteringen

Leidinggeven aan afdelingen

Opzetten en verbeteren van de P&C-cyclus

Ontwikkelen van medewerkers op inhoud en competenties

Coördineren van ombuigingen

Op orde brengen van de financiële basis

IMenz is van blijvende meerwaarde

Onze missie is om de interim inzet van IMenz tot blijvende meerwaarde voor uw organisatie te laten zijn. We richten ons op de vooruitgang in de bedrijfsvoering. Dat doen wij bij organisaties in de publieke sector, zoals gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, woningcorporaties en zorginstellingen.

IMenz geeft richting aan de organisatie en de medewerkers. We maken complexe (financiële en risicovolle) vraagstukken inzichtelijk. Vervolgens dragen we oplossingen aan. Dat doen wij rationeel. Maar ook altijd mensgericht: onze heldere aanpak is gericht op verbinding, synergie, kennisdeling en samenwerking. Wij zijn pas tevreden als wij van blijvende meerwaarde zijn voor onze klanten.

1

NIEUW BIJ IMENZ

COACHING

Coaching is een manier van werkgerelateerd leren waarbij vooral in tweegesprekken wordt gewerkt. Het doel van de coaching is om de coachee te ondersteunen in de persoonlijke en professionele ontwikkeling door de eigen relatie tot bepaalde ervaringen en vraagstukken te bespreken. In een coachingsgesprek staat centraal het stimuleren van reflectie, het vrijmaken van...

Meer over coaching

onze klanten

De meerwaarde van IMenz zit 'm in de effectiviteit, focus en versnelling van de aanpak.

René Jansen - Wethouder

IMenz doet haar naam eer aan. In hun aanpak bij financiële en organisatievraagstukken hebben ze in het bijzonder aandacht voor de mens. Dit creëert voor medewerkers de mogelijkheid om te groeien en boven zichzelf uit te stijgen waardoor IMenz meerwaarde genereert.

Silvester Bombeeck - Directeur

Op zowel ambtelijk als bestuurlijk als management niveau was Sylvain zichtbaar en zorgde hij ervoor dat iedereen aangesloten bleef op de uitkomsten van het proces.

Cor Smits - Secretaris / Algemeen directeur

Sociaal en analytisch sterk, zo zou ik IMenz willen typeren.

Nico van Mourik - Algemeen directeur

Deskundig, resultaatgericht, positief-kritisch, onvermoeibaar en in verbinding heeft Johan met ons de eerste stappen gezet richting een kwalitatief bestendige en toekomstgerichte organisatie.

Petra Koenders en Mignon van der Zwan - Wethouders

Michelle heeft een scherp analytisch vermogen, actuele kennis en professionele inbreng. ¨hands on¨ en met oog en gevoel voor de verschillende relevante omgevingsfactoren.

Harry van Dongen - PROGRAMMEUR GROND- EN VASTGOEDZAKEN

Het valt me op dat IMenz concreet laat zien dat ze de klant begrijpt. Gedurende een langere periode is er inzet geweest voor de rol van hoofd bedrijfsvoering en concerncontroller.

Carlo Post - Algemeen directeur

Binnen vier weken hebben Sylvain en ik met de overige teamleden een visie neergelegd welke binnen enkele jaren realiseerbaar is. ... Kortom een geweldige partner om mee samen te werken.

Leon Hendriks - Afdelingsmanager Financiën

Waarom kiezen cliënten voor IMenz? Daarom.

Deskundig
Authentiek
Analytisch
Resultaatgericht
Oplossingsgericht
Mensgericht
Provincie Zeeland
Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
Gemeente Roosendaal
RIEC Rotterdam