UW DESKUNDIGE PARTNER DIE MEEHELPT UW DOELSTELLING TE BEREIKEN

/ maatschappelijke en politieke uitdagingen

De publieke sector is constant in beweging. U heeft te maken met wetswijzigingen. Ook taken wijzigen, zoals de decentralisatie van het sociaal domein vanuit de overheid naar gemeenten. Budgetten nemen af, waardoor u als gemeente of overheidsinstelling efficiënter moet werken. Er zijn voortdurend allerlei maatschappelijke en politieke uitdagingen. Op verschillende beleidsterreinen. Dan is het prettig als er een externe, deskundige partner meehelpt uw doelstellingen te bereiken.

U kunt bij ons terecht voor de volgende diensten

/ Interim management / Projectmanagement en advies / Training of workshop

Inzichtelijk maken van de mogelijke kwaliteitsverbeteringen

Leidinggeven aan afdelingen

Opzetten en verbeteren van de P&C-cyclus

Ontwikkelen van medewerkers op inhoud en competenties

Coördineren van ombuigingen

Op orde brengen van de financiële basis

IMenz is van blijvende meerwaarde

Onze missie is om de interim inzet van IMenz tot blijvende meerwaarde voor uw organisatie te laten zijn. We richten ons op de vooruitgang in de bedrijfsvoering. Dat doen wij bij organisaties in de publieke sector, zoals gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, woningcorporaties en zorginstellingen.

IMenz geeft richting aan de organisatie en de medewerkers. We maken complexe (financiële en risicovolle) vraagstukken inzichtelijk. Vervolgens dragen we oplossingen aan. Dat doen wij rationeel. Maar ook altijd mensgericht: onze heldere aanpak is gericht op verbinding, synergie, kennisdeling en samenwerking. Wij zijn pas tevreden als wij van blijvende meerwaarde zijn voor onze klanten.

onze klanten

Het valt me op dat IMenz concreet laat zien dat ze de klant begrijpt. Gedurende een langere periode is er inzet geweest voor de rol van hoofd bedrijfsvoering en concerncontroller.

Carlo Post - Algemeen directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Binnen vier weken hebben we samen met de overige teamleden een visie neergelegd welke binnen 2 a 3 jaar realiseerbaar moet zijn. ... Kortom een geweldige partner om mee samen te werken.

Leon Hendriks - Afdelingsmanager Financiën Gemeente Helmond

Waarom kiezen cliënten voor IMenz? Daarom.

Deskundig
Authentiek
Analytisch
Resultaatgericht
Oplossingsgericht
Mensgericht
Omgevingsdienst Midden en West-Brabant
Gemeente Helmond
Gemeente Breda
Gemeente Gorinchem