/ Kerstactie: IMenz schenkt € 1.250 aan Voedselbank Dongen

Het bedrijf IMenz is eveneens gevestigd in Dongen maar is werkzaam in een groot deel van het land. Zij leveren interim-management, projectmanagement, consultancy en advisering aan non-profit organisaties, zoals gemeenten, provincies, andere overheidsinstellingen, woningcorporaties en zorginstellingen. Branches die zich kenmerken door een grote dynamiek en/of een maatschappelijk geëngageerde omgeving. Het zorgen voor blijvende toegevoegde waarde is daarbij een belangrijke missie van IMenz.

Pieter en Johan vertellen: “Wij sturen met kerst geen kerstkaarten of kerstcadeaus, maar doneren in plaats daarvan ieder jaar een bedrag aan een goed doel. Afgelopen jaren deze we dat bijvoorbeeld aan Villa Pardoes en de Daniël den Hoed-kliniek. Dit jaar zochten we het echter dichter bij huis en kozen we voor de Voedselbank. Juist in deze coronatijd en in de decembermaand is het werk van deze organisatie noodzakelijk. Vanuit onze opdrachten weten we dat de subsidiëring van dergelijke initiatieven onder druk staat. Daarom proberen wij zo hun exploitatie financieel te verbeteren.”

Voedselbank Dongen is onderdeel van Goederenbank De Baronie, die behalve in Dongen ook werkzaam is in Oosterhout, Geertruidenberg en Drimmelen. Het is een particulier initiatief van Jan en Annita Kooijman uit Oosterhout.

Annita licht dit initiatief toe: “Er is veel rijkdom in Nederland, maar helaas ook veel armoede en veel verspilling. Er zijn goederen schijnbaar zonder economische waarde die vernietigd dreigen te worden. En er zijn mensen die in armoede leven en die goederen nog uitstekend kunnen gebruiken.
Op allerlei plaatsen in Europa zijn initiatieven genomen ter bestrijding van de (verborgen) armoede én de verspilling. Dit heeft geleid tot de oprichting van diverse voedselbanken en een Europese Federatie van Voedselbanken. De hulp van de voedselbanken is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven terwijl ze bezig zijn hun financiële problemen op te lossen.

Stichting Goederenbank De Baronie is een 100% non-profit organisatie, opgericht in oktober 2004. Ons doel is dat levensmiddelen die kwalitatief nog goed zijn, maar om één of andere reden niet verkocht kunnen worden, worden ingezameld bij producenten en distributeurs. Er wordt uitgedeeld aan particuliere huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te voorzien. Naast voedsel worden volgens hetzelfde concept ook kleding en huishoudelijke goederen ingezameld en beschikbaar gesteld. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de bestrijding van armoede en de verspilling als onderdeel van de ‘wegwerpmaatschappij’ tegengegaan.”

Ze vervolgt: “De deelnemers vinden bij ons een luisterend oor en kunnen hulp ontvangen bij het oplossen van hun problemen. Deze hulp is maatwerk en kan bijvoorbeeld bestaan uit ondersteuning c.q. doorverwijzing bij schulden- en budgetbeheer.

Naast subsidies van de gemeenten waarin we werkzaam zijn, moeten we het vooral hebben van giften om zo onze kosten te kunnen betalen. Want het werk doen we, samen met onze vele vrijwilligers geheel gratis en belangeloos.

Wij merken dat de behoefte aan hulp door de Voedselbank steeds toeneemt en juist daarom is het fijn in december een dergelijk bedrag van € 1.250 van IMenz te ontvangen.”

Pieter en Johan tot slot: “Met deze gift hopen wij ook voor de Voedselbank in Dongen van toegevoegde waarde te kunnen zijn”.

Deel dit bericht:

Gemeente Dordrecht
Gemeente Steenbergen
Gemeente Alphen-Chaam
Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)