/ Diensten

Een adviseur die u organisatieadvies kan geven. Of advies bij een complex dossier op beleidsmatig, juridisch of economisch terrein. Bijvoorbeeld omdat u capaciteit of kennis mist.

Een onafhankelijke interim-manager of projectmanager voor de sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen. Omdat u uw doelstellingen wilt realiseren.

Een sterke persoonlijkheid voor een tijdelijk invulling van een kwalitatief hoogwaardige positie. Omdat u deze capaciteit mist, te maken hebt met langdurige uitval of om orde op zaken te stellen.

Een tijdelijke leidinggevende, die stevig in de schoenen staat. Met ervaring op het terrein van bedrijfsvoering. Iemand met gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Omdat het veld waarin u opereert complex en dynamisch is.

Tijdelijke inzet van blijvende meerwaarde

IMenz levert interim-management en projectmanagement aan de publieke sector, zoals gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, woningcorporaties en zorginstellingen. Branches die zich kenmerken door een grote dynamiek en een maatschappelijke omgeving.

Gemeente Helmond
Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
Gemeente Roosendaal
Gemeente Dordrecht