/ Gemeentelijke Begroting

Het is geen nieuws dat veel gemeenten tegenwoordig maar moeizaam hun begroting sluitend kunnen krijgen. De oorzaken liggen vaak buiten hun directe invloedssfeer, zaken zoals oplopende uitgaven (sociaal domein) en achterblijvende inkomsten (algemene uitkering). Desondanks kan IMenz deze gemeenten van dienst zijn een sluitende begroting, waarin ook ruimte is voor de gemeentelijke ambities, te realiseren met een projectmatige aanpak.

Onlangs nog zijn we een nieuwe samenwerking aangegaan met een gemeente om ook hen hierbij te helpen, waarbij het gewenste weerstandsvermogen en -ratio zeker de nodige aandacht krijgt. We trekken hierbij op met de organisatie, het college en de raad, waarbij we kunnen putten uit ervaringen van andere opdrachten.

Deel dit bericht:

Juvent
Gemeente Breda
Gemeente Gorinchem
Gemeente Bergen op Zoom