/ Klanten

Leon Hendriks

Leon Hendriks

Afdelingsmanager Financiën Gemeente Helmond

Sinds 1 april dit jaar werk ik samen met Sylvain bij de gemeente Helmond om het team financiën weer sterk te positioneren na een reorganisatie in 2016. Sylvain in de rol van teammanager beleid en advies en ik in de rol van manager financiën.

Binnen vier weken hebben we samen met de overige teamleden een visie neergelegd welke binnen 2 a 3 jaar realiseerbaar moet zijn.

Sylvain was daarbij degene die vanuit theoretische kaders het grote geheel overzag en voorkwam dat de overige leden in operationele zaken verzanden. Tegelijkertijd had hij de taak om een team van 25 medewerkers aan te sturen, waarbij een kwart pas een aantal maanden gemeente ervaring had. Een sterk punt daarbij is zijn manier van coachen. Hij weet vertrouwen te wekken en te geven bij medewerkers. Hij geeft medewerkers verantwoordelijkheid, maar spreekt ze ook aan als ze deze niet nakomen. Geduld en rust zijn eigenschappen die hij uitstraalt en die van pas komen bij een hectische periode welke we nu in Helmond kennen.

Kortom een geweldige partner om mee samen te werken.

/ Projectmanagement en advies

Carlo Post

Algemeen directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Het valt me op dat IMenz concreet laat zien dat ze de klant begrijpt. Gedurende een langere periode is er inzet geweest voor de rol van hoofd bedrijfsvoering en concerncontroller. Johan heeft beide rollen vervuld en deed dat met rolzuiverheid. Daarmee laat hij zien de klant en de invulling uiterst professioneel op te pakken.

Daarnaast is de inhoudelijke kwaliteit gebaseerd op gedegenheid mét oog voor de ontwikkeling naar de toekomst. Hiermee ervaar ik dat Johan met IMenz ervoor staan om de wereld achter de cijfers (m.a.w. de context) van de klant te kennen en van invloed te laten zijn. Johan schuwt geen scherpe adviezen, maar zal daarbij de verbinding niet verliezen.

Graag concludeer ik dat IMenz een professionele dienstverlener is voor hoog gekwalificeerde inzet in de breedte van wat een organisatie nodig heeft.

/ Interim-management
Carlo Post

Harry van Dongen

PROGRAMMEUR GROND- EN VASTGOEDZAKEN GEMEENTE DELFT

Ik heb Michelle -gedurende een langere periode- functionerend binnen de context van complexe projecten met een grote inhoudelijk diversiteit leren kennen. Zij heeft daarbij verschillende functies vervuld. Als teamleider, financieel adviseur, controller en deelprojectleider. Als vaste waarden heeft zij daarbij een scherp analytisch vermogen, actuele kennis en professionaliteit ingebracht; ¨hands on¨ en met oog en gevoel voor de verschillende relevante omgevingsfactoren. In steekwoorden: deskundig, betrouwbaar, collegiaal/kritisch, benaderbaar, verantwoordelijk, teamspeler.

/ Interim-management

Een greep uit onze opdrachten

Gemeente Gorinchem
Gemeenschappelijke regeling De ABG-organisatie
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
Juvent
Omgevingsdienst Midden en West-Brabant
Provincie Zeeland
Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Roosendaal
Bibliotheek Theek 5
Gemeente Breda
Gemeente Delft
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Gemeente Helmond
Gemeente Bergen op Zoom
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
Gemeenschappelijke regeling De ABG-organisatie