/ Terugblik op 2018

Met een goed gevoel kijken wij terug op 2018, een jaar waarin wij ons als organisatie verder hebben ontwikkeld zodat wij onze relaties uitstekend van dienst kunnen zijn en blijven.

IMenz
IMenz

Naast de reguliere interim-opdrachten hebben wij mooie opdrachten mogen uitvoeren voor onze cliënten waar wij trots op zijn.

Zo ontwikkelden wij de financiële stresstest en analyseerden wij het risicoprofiel voor de gemeenten Rucphen en Dongen. Dit was van meerwaarde bij de collegeonderhandelingen en discussies rondom de begroting.

Voor de Academie West-Brabant verzorgden wij een succesvol opleidingsprogramma over overheidsfinanciën. Dat is een belangrijke bijdrage aan de regionale talentontwikkeling. Meer medewerkers van onze relaties zijn daardoor toegerust voor de opgaven waar zij voor staan.

Ook hebben we diverse onderzoeken uitgevoerd in het sociaal domein. Deze onderzoeken brachten complexe problemen aan het licht. Inzicht in vraagstukken rondom sturing en beheersing in dit domein is dan ook belangrijk voor gemeenten.

We hebben extra projectcapaciteit geleverd bij de invoering van een nieuw financieel systeem bij een cliënt. Ook hebben we binnen een interim-opdracht geadviseerd over de samenstelling van de leningenportefeuille, waarmee de rentelasten structureel met ruim € 1 miljoen zijn verlaagd.

IMenz is altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en zo een blijvende meerwaarde te creëren voor onze cliënten. Wij hebben er daarom voor gekozen ons netwerk van experts verder uit te breiden. Met hulp van deze nieuwe netwerkpartners kunnen relaties nu met nog meer vragen bij IMenz terecht!

Bij IMenz vinden wij het belangrijk om jaarlijks stil te staan bij bijzondere initiatieven met een groot maatschappelijk belang. Wij doneren traditiegetrouw een bedrag aan het goede doel. Dit jaar hebben wij gekozen voor de Daniel den Hoed stichting. Wij willen hiermee graag onze waardering uitspreken voor hun waardevolle werk.

Wij kijken uit naar 2019! Het team van IMenz wenst u allen prettige kerstdagen en een gelukkig, gezond en inspirerend nieuw jaar toe.

Deel dit bericht:

Juvent
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Gemeente Gorinchem
Gemeente Helmond